OUR NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECT (ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERİMİZ)

ölçme ve değerlendirme

Yenimahalle Kampüs Koleji Ölçme ve Değerlendirme Birimi, öğrencilerin dönem başında hazır bulunuşluk düzeylerini, dönem içi öğrenme eksikliklerini ve bunlara yol açan olası nedenleri, dönem sonunda ise öğrenme düzeylerini belirlemek amacıyla, öğretmenlerimizin belirlediği sorularla güvenilir ve objektif ölçme araçları hazırlar. Bu ölçme araçları ile öğretme-öğrenme sürecini izleyip, elde edilen verilerin raporlarını ilgili öğretmenlere ve Rehberlik Servisi’ne iletir. Öğrencilerin başarılarını ölçmek, öğrencileri iyi bir şekilde yönlendirmek ve öğrencilerin aldıkları eğitim programında eksik kısımların belirlenmesi için ölçme ve değerlendirme birimi çok önemlidir.

İlkokul düzeyinde Ölçme ve Değerlendirme öğrencileri sınav kaygısına sürüklemeden, küçük yaşlardan itibaren "öğrenmeyi öğrenme" becerilerini geliştirme üzerine kuruludur. Öğrenciler, araştırıcı, sorun çözücü ve yaratıcı niteliklerini artırmayı hedefler. Ortaokul ve lise düzeyinde ise, sınavlar merkezi sistem ile yapılır ve aynı yaş grupları eşit şartlarda ölçülür. Öğrencilerin neleri, ne kadar öğrendiği testlerle belirlenir ve sonuçlarına göre; öğrenme güçlüklerini, eksik ve hatalı yönlerini giderici önlemler alınır.

LGS ve YKS Hazırlık

Yenimahalle Kampüs Kolejinde öğrencilerin Orta Öğretim ve Yüksek Öğretim Kurumları’na giriş sınavlarında başarılı olmaları amacıyla dersler yoğunlaştırılır. Özel çalışma programları geliştirilir. Öğrencilerimiz, öğretmenler ve Ölçme ve Değerlendirme uzmanları tarafından bire bir takip edilir. Alınan sonuçlara göre ders saatleri içinde ve dışında yeni düzenlemeler yapılır. Öğrencilerin sistemli ve planlı bir sınav hazırlık süreci yaşamaları sağlanır.
 
Öğrencilerin akademik gelişimlerini yakından takip eden Ölçme ve Değerlendirme Merkezi; Yenimahalle Kampüs Koleji İlkokulu, Yenimahalle Kampüs Koleji  Ortaokulu, Yenimahalle Kampüs Koleji Anadolu Lisesi ve Yenimahalle Kampüs Koleji Fen Lisesinin eğitim hedeflerinin saptanmasında, öğrencilerin TEOG, YGS ve LYS’ye bilinçli bir şekilde hazırlanmasında etkin rol oynar.

Test

Form Gönderimi

Tamam