3.Sınıf Öğrencilerimizin “Trafik İşaret Ve Levhaları” Çalışması

Yenimahalle Kampüs Koleji 3. sınıf öğrencilerimiz, hayatın tüm alanlarında oluşmuş ve oluşabilecek tehlike ve risklerin farkında olarak;
Gerekli tedbirleri alarak yaşama, bireysel ve toplumsal sorumluluk alma,
toplumsal güç birliği oluşturarak sorunun değil çözümün bir parçası olması ve yaşam çevresine duyarlı olma alışkanlıklarını kazanabilmesi için okulumuzda “Trafik İşaret ve Levhaları” ile ilgili çalışmalarını sergilediler.

Test

Form Gönderimi

Tamam