Çocuklarımızı Geleceğe Sorunsuz Taşımalıyız

Yenidoğan döneminde ileri derecede işitme kayıpları binde 2-3 vakada saptanırken, okul çağında bu oran binde 6-9 vakaya kadar yükseliyor .İşitme kaybı dikkat, öğrenme, konuşma, iletişim becerilerini, okul başarısını ve çevresiyle entegrasyonunu olumsuz yönde etkiliyor. Bu kayıpların önüne geçebilmek için işitme tarama testi okulumuzda da Yenimahalle Toplum Sağlığı Merkezi tarafından İlkokul 1’inci sınıf öğrencilerimize uygulanmıştır. İşitme taramasının amacı, işitmenin normal gelişimini engelleyecek risk etmenlerini saptamak ve işitmesi normal olmayan olguları erken dönemde tanımaktır. Öğrencilerimizin takibini revir hemşiremiz sağlamıştır.

Test

Form Gönderimi

Tamam