OUR NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECT (ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERİMİZ)

P4c

Yenimahalle Kampüs Koleji' nde Neden P4C ?
Eğitim sistemimiz yavaş yavaş değil hızlı bir şekilde geleneksel yapıdan 21.yy yetilerine doğru bir gelişim göstermektedir. Çocuklarımız için araştıran, yaratıcı fikirler üreten, eleştirel düşünen, problem çözme becerisine sahip olan, takım ruhunun güzelliğini iliklerine kadar hisseden, fikir dayanışmasından özenli dile doğru yol alan bir eğitim modeli artık kaçınılmaz olmuştur. İşte yukarıdaki becerileri P4C (Philosophy for Children) eğitim modeli ile sınıfımıza taşıyacağız. Fikirlerini rahatlıkla dile getirebilen çocuklarımız ve geleceğin özgüvenli bireyleri için sınıflarımızda P4C modeline yer açmalıyız.
Birşeyi öğrenmek ve doğru öğretmek için ilgi ve bilgiye ihtiyacımız vardır. Evet bir konuya karşı ilgimiz olabilir ama yeterli bir bilgimiz yoksa yanlış sonuçlar doğurabilir. Çocuklarımuz için P4C değerli bir eğitim modelidir, o yüzden bilinçli bir yaklaşımla ele almalıyız. Yanlış adımlarla sıradanlaştırmamalıyız. Düşünen tek varlık insanoğludur ve bu bilinçle düşünme biçimlerini önemsiyoruz. Yaratıcılık, işbirliği, eleştirel ve başkalarının düşüncelerine saygı duyan özenli düşünen, özenli konuşan bireyler noktasında önemli bir gelişim sağlayan p4c eğitim modeline Yenimahalle Kampüs Koleji olarak ilgi ve bilgiyle yaklaşarak sınıflarımızda uygulamanın gururu içindeyiz.

Why P4C at Yenimahalle Campus College?
Our education system is developing rapidly, not slowly, from the traditional structure to the 21st century abilities. An education model that explores, produces creative ideas, thinks critically, has problem-solving skills, feels the beauty of team spirit to the bone, and moves from idea solidarity to attentive language has now become inevitable for our children. Here, we will bring the above skills to our classroom with the P4C (Philosophy for Children) education model. We should make room for the P4C model in our classrooms for our children who can express their ideas easily and for the confident individuals of the future.
We need interest and knowledge in order to learn and teach something correctly. Yes, we may be interested in a subject, but if we do not have enough information, it may lead to wrong results. P4C is a valuable educational model for our children, so we must approach it with a conscious approach. We should not make it commonplace with wrong steps. The only thinking being is human beings, and with this awareness, we care about ways of thinking. As Yenimahalle Campus College, we are proud to approach the p4c education model, which provides a significant development in terms of creativity, cooperation, critical and attentive thinking individuals who respect the thoughts of others, and implement it in our classrooms with interest and knowledge.

Test

Form Gönderimi

Tamam