OUR NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECT (ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERİMİZ)

E-Güvenlik Politikamız

YENİMAHALLE KAMPÜS KOLEJİ 

E GÜVENLİK OKUL POLİTİKASI VE KURALLARI

Okul güvenliği, öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin kendilerini fiziksel,

psikolojik ve duygusal bakımdan özgür hissetmeleridir. Diğer bir deyişle, okulda öğrenme

için uygun ortam sağlanmasıdır. Gerekliçalışmaların yapılmaması, önlemlerin alınmaması

durumunda, okul, kendiliğinden güvenli bir ortam haline gelemez. Bu sebeple güvenli bir

okul ortamı sağlayabilmek için:

Okul güvenliği tedbirleri öğrencinin evinden alınması anında (servis aracında)

başlatılır. Öğrenci servis aracında tam bir kontrol altındadır. Aynı şekilde öğrenciyi taşıyan

servis aracı ve sürücüsü de teknolojinin sağladığı tüm imkanların kullanılması ile yakından

takip ve kontrol edilmektedir.

Öğrencilerin ve okul personelinin eğitimin genel amaçlarına tam anlamıyla bağlılığını

ortaya çıkaran çalışmalar yapılır. Toplumsal ve ahlaki normlara inancın sağlanması yönünde

çalışmalar yapılır.

Olumlu okul ikliminin sağlanmadığı yerlerde okul güvenliği çalışmaları etkisiz

kalacaktır. Bu sebeple, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaran, geliştirmelerine fırsat ve

imkan veren, okuldaki tüm paydaşların sorumluluk almasını önceleyen, destekleyici ve dostça

ilişkilerin yürürlükte olduğu ortamlar oluşturan çalışmalar esastır.

Güvenli okul ortamını destekleyen güvenli aile ve güvenli toplumsal ortamlardır. Bu

sebeple, öğrencilerin güvenli aile ortamında ve güvenli toplumsal ortamlarda bulunmasını

sağlamaya yönelik somut, gözlemlenebilir ve izlenebilir çalışmalar yapılır.

Öğrenci başarısızlığı, tutarsız ve cezalandırıcı yöntemlerin esas alınması, tutarsız ve

cezalandırıcı idareci ve öğretmen davranışlarının baskın olması, kurallar konusunda

hassasiyetin olmaması ve yanlış davranışların sıklıkla görmezden gelinmesi, eğitim-öğretim

çalışmalarının bireyselleştirilememesi, kuralların meşruluğuna dair öğrencilerin ikna

edilememesi... gibi okul güvenliğini tehdit eden durumların okulda yer bulmaması için gerekli

çalışmalar yapılır.

OKULUMUZDA CEP TELEFONU KULLANIMI

Okulda görev yapan personelin ve öğrencilerin okul bahçesi ve binası sınırları içerisinde cep

telefonlarını kullanmaları ya da kullanmamaları da okul güvenliği politikamız içerisinde

önemli yer tutar. İletişim aracı olarak bize çok önemli fırsatlar sunan, cep telefonlarının yanlış

kullanımları son derece zararlı sonuçlar doğurabilir.

Bu sebeple;Öğretmenler ve yardımcı hizmetler personeli cep telefonlarını öğrencilerin

bulunduğu zaman ve ortamlarda kullanamazlar.

Öğrenciler okula gelirken-öğrenci servisi aracı ile gelip gitmeleri ve servis görevlileri

vasıtası ile öğrenciye ulaşma kolaylıkla mümkün olduğu için-cep telefonlarını getiremezler.

Herhangi bir sebeple cep telefonlarını okula getirmek zorunda kalan öğrenciler cep

telefonlarını Okul idaresinin gösterdiği yere ve ilgili görevliye, okul çıkışında almak üzere -

kapalı bir şekilde-teslim etmek zorundadırlar. Sınıfta herhangi bir öğrencinin cep telefonu

bulundurması ve dolayısıyla kullanması yasaktır.

Okul sınırları içerisinde herhangi bir öğrencinin wi-fi bağlantısınaöğretmeninin gözetiminde

olmaksızınerişmesine izin verilmez. Diğer ifadeyle öğrencinin herhangi bir yolla şifreyi elde

edip kablosuz ağ bağlantısına bağlanması yasaktır. Bu yasağı ihlal ettiği tespit edilen

öğrencinin mobil cihazınael konulur.

Velilerle her yıl, eğitim öğretim yılı başında cep telefonu kullanımı konusunda bilgi verme

amaçlı toplantılar yapılır.

Öğretmenlerle (eğitim öğretim başında, ortasında ve sonunda olmak üzere) yılda üç kez

yapılan öğretmenler genel kurulunda okul güvenliği ve dolayısıyla cep telefonu politikası

hakkında değerlendirme amaçlı tartışmalar yapılır.

OKULUMUZDA FOTOĞRAF YA DA VİDEO ÇEKİMİ VE YAYINLANMASI

Okul idaresi tarafından görevli kılınanlar haricindeki kişiler tarafından ve öğrenci

velilerinin bilmek istedikleri etkinlik ve programlar dışındaki zamanlarda, okulve okul

bahçesi sınırları içerisinde fotoğraf ve video çekimi yapılamaz. Bu yasak bir öğrencinin diğer

bir öğrencinin fotoğraf ve videosunu çekmek istemesi durumunda da geçerlidir.

Okul idaresi tarafından görevlendirilen kişilerin çektiği fotoğraf ve videolar ancak

Okulun resmi web adresinde ve sanal ortamlarında, ilgili öğrenci velisinin talepve yazılı

onayı ile yayınlanabilir. Öğrencisi için onay vermeyen velinin öğrencisi ile ilgili fotoğraf ve

videolar yayınlanmaz.

Velisi tarafından fotoğraf ve video görüntülerinin çekilip yayınlanmasına onay

verilmeyen öğrencilerin, çekim esnasında psikolojik baskı yaşamaması için tedbirler alınır.

Okul görevlileri tarafından yayınlanan resim ve videolarda öğrencilerin kişisel

bilgilerine kesinlikle yer verilmez.

AMAÇLARIMIZ:

Okulumuzda e-güvenlik çalışmaları ile internet, bilgisayar, diz üstü bilgisayarve cep

telefonlarını kullanırken; öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin korunmasını amaç

edinmiştir.

İnternetin ve teknolojinin yaşamın önemli bir parçası olması sebebiyle, herkes, riskleri

yönetme ve strateji geliştirme yöntemlerinin öğrenilmesi konusunda

bilinçlendirilmelidir.

Politikamız, yöneticiler, öğretmenler, veliler, tüm personel ve öğrenciler için

hazırlanmış olup, internet erişimi ve bilgi iletişim cihazlarının kullanımı için

geçerlidir.

SORUMLULUKLAR

E-güvenlik politikalarının gelişmesine katkıda bulunmak.

Olumlu öğrenme aşamasında mesleki gelişim için sorumluluk almak.

Okulu ve içerisindekileri korumak için e-güvenlik konusunda sorumluluk almak.

Teknolojiyi güvenli ve sorumlu kullanmak.

Zarar görülmesi halinde tehlikeyi gözlemleyip ilgili birimlere iletmek.

OKUL WEB SİTESİ

Web sitemizde okulumuzun adres, telefon ve e posta adres bilgileri bulunmaktadır.

Sitemizde yayınlanan tüm içerikler okul müdürümüzün onayından geçtikten sonra

bilgi işlem birimi tarafından siteye konulmaktadır.

Okulumuzun web sitesi bilgi işlem birimimizin sorumluluğunda olup güçlü güvenlik

önlemleri alınmış durumdadır.

Öğrenci çalışmaları, velilerinin izinleriyle yayınlanmaktadır.

GÖRÜNTÜ VE VİDEOLARIN PAYLAŞIMI

Paylaşılan tüm fotoğraf ve videolar okul politikasına uygun şekilde okul idaresinin

izni ve onayı ile paylaşılmaktadır.

Öğrenci içerikli tüm paylaşımlarda velilerin izinleri alınmaktadır.

Veli izni yanında öğrencinin de izni olmadan fotoğrafı çekilip kullanılmamaktadır.

KULLANICILAR

Öğrenciler tarafından hazırlanacak olan bir video henüz hazırlanmadan önce, bununla

ilgili görev alan öğrenciler, öğretmenlerinden izin almalıdır.

Paylaşılan tüm öğrenci bazlı etkinliklerde, etkinlik öncesinde velilerin izinleri

alınmalıdır.

Video konferans, resmi ve onaylanmış siteler aracılığıyla yapılacaktır.

Kullanıcılar, şahsi sosyal medya hesaplarında, okul öğrencileri ve çalışanlarının yer

aldığı görselleri, okul yetkili mercileri tarafından onaylanmadan paylaşamazlar.

E-GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

MADDE 4 –(1) İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri şunlardır:

a)  Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik

filtreleme sistemini kullanmak.

İnternet ortamı insanların gerçek hayatta olduğu gibi kendilerini diledikleri gibi ifade

edebilecekleri,istedikleri bilgiye istedikleri anda ulaşabilecekleri özgür bir alandır. İnsanlar

iletişim özgürlüğüne sahip olduğu gibi erişim özgürlüğüne de sahiptirler ve bu anayasamızda

güvence altına alınmıştır. Bu alanı kullanırken aynen gerçek hayatta olduğu gibi birtakım

kişilik haklarına riayet edilmesi ve çevrimiçi ortamın bu hak ve sorumluluklara göre

kullanılması için birtakım hukuki düzenlemeler yapılmıştır.

Çevrimiçi ortamda var olan bazı bilişim suçları şunlardır:

Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim

Bilgisayar Sabotajı

Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık

Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik

Bir Bilgisayar Yazılımının İzinsiz Kullanımı

Kişisel Verilerin Kötüye Kullanılması

Sahte Kişilik Oluşturma ve Kişilik Taklidi

Yasadışı Yayınlar

Ticari SırlarınÇalınması

Terörist Faaliyetler

Çocuk Pornografisi

Hacking

Diğer Suçlar (Organ, fuhuş, tehdit, uyuşturucu, vb.)

Türk Ceza Kanunu'nun 243, 244 ve 245. maddeleri bilişim vasıtasıyla işlenen suçlara

düzenleme getirmiştir. 243. madde ile bir bilişim sisteminin bütününe ve bir kısmına hukuka

aykırı, olarak girilmesi ve orada kalmaya devam edilmesi suç olarak düzenlenmiştir. 244.

madde ile bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan bir kişi bir yıldan beş yıla

kadar hapis cezası ile cezalandırılır hükmü ile bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok

eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren var olan verileri başka bir yere

gönderen kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır hükmü getirilmiştir. 245.

madde ile de banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması eylemleri bağımsız bir suç tipi

olarak düzenlenmiştir. Kredi kartı veya banka kartıyla gerçekleştirilen her türkü hukuka aykırı

yarar sağlama eylemi bu suç tipini oluşturmaktadır.

Bilişim suçları yanı sıra internet içerik düzememelerine birden fazla kanunda yer

verilmekle birlikte bunlardan en önemlisi olan 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan

Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi

Hakkında Kanun" 2007 yılında yürürlüğe girmiştir. Kanun ile ilk defa internet ortamındaki

katalog suçlar kapsamındaki yasadışı içerik ile ilgili erişimin engellenmesi usul ve esasları

düzenlenmiş ve internet hizmeti veren internet aktörlerine de bir takım yükümlülük ve

sorumluluklar getirilmiştir. Kanunda tanımlanmış katalog suçlara ilişkin; Bilgi Teknolojileri

ve İletişim Kurumu Bilgi ve İhbar Merkezi; vatandaşların bu suçlara ilişkin şikâyetlerini

bildirebilecekleri müracaat merkezi olarak kurulmuştur. 23.11.2007 tarihinde faaliyete geçen

bu merkeze http://www.ihbarweb.org.tr adlı web adresinden yasadışı içeriğe ilişkin ihbarda

bulunabilmektedir. Kanun kapsamında ayrıca vatandaşlara internet ortamında kişilik

haklarının ihlali ve özel hayatın gizliliği ile ilgili olarak başvuru süreçleri tanımlanmıştır.

6698 Sayılı Kanun-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Madde 5:Kişisel Veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

Madde 8: Kişisel Veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

Okulumuz, E-güvenliğin (e-Güvenlik), bilgisayarlar, tabletler ve cep telefonları gibi

teknolojiyi kullanırken, dijital dünyadaki çocukların ve yetişkinlerin korunması için

vazgeçilmez bir unsur olduğuna inanmaktadır. Bu doğrultuda gerekli çalışmalar yapmayı

Yenimahalle Kampüs Koleji kendini sorumlu görmektedir.

Okulumuz, Sanal platformların ve bilgi iletişim teknolojilerinin günlük yaşamın

önemli bir parçası olduğuna inanmakta olup çocukların sanal ortamda karşılaştıkları riskleri

yönetmeleri ve bunlara tepki vermek ve stratejiler geliştirmenin yollarını öğrenmeleri için

destekleyici çalışmalar yapmaktadır.

Okulumuz, eğitim standartlarını yükseltmek, başarıyı teşvik etmek, öğretmenlerimizin

mesleki çalışmalarını desteklemek ve yönetim işlevlerini geliştirmek için toplumun kaliteli

İnternet erişimi sunma yükümlülüğüne sahiptir.

Okulumuz,tüm çocuklarımızın ve öğretmenlerimizinsanal ortamlarda potansiyel

zararlardan korunmasını sağlamakla sorumludur. Bu sorumluluk, rehberlik öğretmenleri, tüm

sınıf öğretmenleri, okul memuru ve idarecilerinin çalışmalarıyla yerine getirilir.

Ana hedefimiz, internet erişimi ve kişisel cihazlar da dâhil olmak üzere bilgi iletişim

cihazlarının kullanımı için bu güvenlik politikasının geçerli olmasıdır. Çocuklar, öğretmenler

ya da diğer kişilere, çalıştıkları dizüstü bilgisayarlar, tabletler veya mobil cihazlar gibi

uzaktan kullanım için okul tarafından verilen cihazlar için de geçerlidir.

Okulumuzda e-güvenliği sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığının Okullarda Sosyal

Medyanın kullanılması ile ilgili 2017/12 no'lu genelgesine uygun planlama ve uygulamalar

yapılmaktadır.

İnternetin güvenli kullanımı konusunda farkındalık oluşturmaya öncülük etmesi için

kurulan INSAFE bugün Avrupa´da Güvenli İnternet Merkezinin koordinasyonunu oluşturan

bir ağdır. Bu kapsamda her yıl Şubat ayında Güvenli İnternet Günü 2004 yılından bu yana

düzenlenmekte ve kutlanmaktadır. Dünyada kutlanan ve Türkiye´de Bilgi Teknolojileri ve

İletişimi Kurumu(BTK) koordinasyonunda düzenlenen ''Güvenli İnternet Günü " çeşitli

faaliyetlerle her yıl 10-11 Şubat tarihlerinde okulumuzda da kutlanmaktadır.

Okulumuzda ders anlatımı yapılan güvenli internet erişim ağı vardır. Ders

anlatımlarında eba eğitim ve eTwinning portallarından da yararlanılmaktadır. Güvenli internet

erişim ağı, ağ güvenlik filtresiyle kullanılmaktadır.

Okulumuzun internet sitesi ve sosyal ağları bulunmaktadır. Bu ağların üzerinde

yayınlanan veriler kontrollü olarak paylaşılmaktadır.

Rehberlik servisi tarafından BİT bağımlılığı, BİT‟nin doğru ve güvenli kullanımı,

Siber Zorbalık gibi konularda seminerler düzenlenmektedir.

Okulumuzda BİT doğru ve güvenli kullanımı ile ilgili sabit panolar bulunmaktadır.

Okulumuzda güvenli erişim ağı ve eba eğitim ve eTwinning portallarının kullanımının

yoğun olması nedeniyle zümre öğretmenleri tarafından her zümrede BİT‟nin doğru ve güvenli

kullanımı, yapılan alıntıların derslere ve ödevlereaktarımı(kaynak kullanımı) ile ilgili kararlar

alınmakta ve öğrenciler bu yönde bilgilendirilmektedir.

Okulumuzun öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Siber Zorbalık,

BİT'in doğru ve güvenli kullanımı konularında uzaktan ve yüz yüze eğitimler

almıştır/alacaktır.

Okulumuzun internet sitesinde e-güvenlik konusunda öğrencive velilere yönelik

videolar ve afişler yer alan linkler yer almaktadır.

Okul paydaşlarımız istedikleri zaman konu ile ilgili bilgi alabilmekteler.

Okulumuzda güvenli internet günü kutlamalarında, konu ile ilgili seminerlerde bilgi

broşürleri dağıtılmaktadır.

Okulumuzda 21.yy iletişim becerileri önemsenmektedir. Bununla ilgili olarak

öğrencilerimizin BİT kullanımbecerilerini geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Okulumuzda Dijital vatandaş olma konusunda paydaşlarımızı bilinçlendirme

çalışmaları yapılmaktadır.

Okulumuzda izinsiz fotoğraf çekmek kesinlikle yasaktır.

Okulumuzun öğrencilerinin yüzleri okula ait hiçbir sosyal medya sitesinde ve

eTwinning portalı dahilindekiproje resimlerinde açık bir şekilde gösterilmeyecektir.

Öğrencilerimizin ve velilerimizin okulumuza kayıt olurken sağladıkları kişisel bilgileri

idare sorumluluğunda ve tarafından korunmaktadır.

Velilerimizin iletişim bilgileri kendi bilgi ve istekleri haricinde asla 3. Şahıslarla

paylaşılamaz.

Test

Form Gönderimi

Tamam