OUR NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECT (ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERİMİZ)

Kampüs Model United Nations

 We as Yenimahalle Kampus College strongly aim our students to improve themselves not only in theory but also in real life. On the other hand we want them to be aware of the real life issues and they have the power to change it. At that point MUN Club is one of the best ways to achieve our goals. Since students are expected to speak English during the meetings it is a great opportunity for them to realize their skills. Model United Nations, also known as Model UN or MUN,is an educational simulation in which students can learn about diplomacyinternational relations, and the United Nations. At a MUN conference, students work as the representative of a country, organization, or person, and must solve a problem with other delegates from around the world. MUN teaches participants skills like researchpublic speakingdebating, and writing skills, in addition to critical thinkingteamwork, and leadership.While Model UN is typically used as an extracurricular activity, some schools also offer it as a class. Model UN is meant to engage students, and allow them to develop deeper understanding into current world issues.

Delegates conduct research before conferences: they must formulate position papers, and create policy proposals that they will debate with other delegates in their committee. At the end of a conference, delegates will vote on written policies (called draft resolutions), with the goal of passing them with a majority vote. The best-performing delegates in each committee, as well as delegations, are sometimes recognized with awards. In addition, pupils get internationally recognized certificates after each conference. These certificates provide a great advantage fort he admission of pupils who want to study abroad.                                                                                      

Yenimahalle Kampüs Koleji olarak öğrencilerimizin teoride öğrendikleri bilgileri pratik olarak gerçek hayatta kullanabilmelerini ve dünyaya olan bakış açılarını, geleceğin onların elinde olduğunu bilmelerini sağlamak en büyük hedeflerimiz arasında yer almaktadır. MUN kulübü hedeflerimizi gerçekleştirme yollarımızdan birisidir.  Model Birleşmiş Milletler (İngilizceModel United Nations, MUN), eğitim kurumlarının öğrenci delegeler çıkararak belli ülkeleri ve Birleşmiş Milletler kurumlarını temsil ettikleri eğitsel bir simulasyondur. MUN, eleştirel düşünme, takım çalışması ve liderlik yeteneklerine ek olarak katılımcıların araştırma, konuşma, tartışma ve yazma becerilerini kullanmalarını ister ve geliştirir. Programda, öğrencilerin ilgisini çekmek ve onların güncel dünya meseleleri hakkında daha derin bir anlayış geliştirmelerine izin vermek amaçlanmıştır. Genelde konferanspanelçalıştay veya forum usulüyle yürütülen toplantıları içerir. 

Delegeler olarak bilinen Model Birleşmiş Milletler konferansı katılımcıları, komitelere yerleştirilir ve genellikle ülkeleri veya siyasi liderleri temsil etmek üzere atanırlar. Delegeler'e komitelerinde tartışacakları ana konu başlığı (Agenda Item) -veya başlıkları- toplantıdan daha önce bildirilir. Delegelerden Konferanslarından önce hem konuyla ilgili hem kendi ülkeleri ve ülkelerinin konuya bakış açısına dair araştırma yapmaları beklenir. Temsil ettikleri ülke veya kuruluşun gerçek konumuna sadık kalarak, komitede diğer delegelerle tartışacakları politika önerileri üretirler. Konferanslarının sonunda, delegeler, çoğunluk oyuyla kabul etmek amacıyla, komite yöneticileri tarafından kabul edilen "karar taslağı" veya "draft resolution" adı verilen yazılı politikaları (genellikle Working Paper olarak bilinir) oylarlar. Her komitede en iyi performans gösteren delegeler bazen çeşitli ödüllerle ödüllendirilir (sırasıyla Honoruble Mention, Outstanding Delegate veya Best Delegate gibi). Aynı zamanda öğrenciler katıldıkları her konferansın ardından uluslararası geçerliliği olan ve yurtdşında eğitim almak isteyen öğrencilerin üniversite kabullerinde büyük avantaj sağlayan sertifikalar almaktadırlar.

 

Test

Form Gönderimi

Tamam