OUR NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECT (ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERİMİZ)

Eko Okul

OKULUMUZ EKO – OKULLAR PROJESİNDE

 

Eko – Okul öğrencilerine çevresel konularda farkındalık kazandırmayı hedef alır. Öğrencilerini de bu amaç doğrultusunda bilgilendirir. Okulumuz 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında "Çöp-Atık/Geri Dönüşüm" çalışmalarına başlanmıştır. Bu yıl bu konu ile ilgili çalışmalar, araştırmalar, etkinlikler ve bilgilendirmeler tüm okulumuzda yapılacaktır.

 

EKO-OKULLAR  PROGRAMI  NEDİR ?

 

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre eğitimi vermek için uygulanan bir programdır.

 

Okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini  bilinçlendirirler.

 

Öğrenciler çevre duyarlılığının sağlanmasında etkin rol almış olurlar.

 

Program, çevre için yapılan bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, okul müdürü başta olmak üzere okul idaresinin ve öğretmenlerinin ilgisine bağlıdır. Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. 

Okulumuz, Foundation for Enviromental Education in Europe (Avrupa Çevre Eğitim Vakfı'nı) temsilen, Foundation for Enviromental Education in Turkey (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) koordinatörlüğünde yürütülen "Eco - Schools" (Çocuklarda Çevre Uyumu) Projesinin üyesidir.

 

Eko - Okullar uluslararası bir projedir ve Avrupa' da bu projeye kayıtlı pek çok okul bulunmaktadır.

 

HEM BİR PROGRAM HEM BİR ÖDÜL PLANI

 

Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterir.

 

Çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü  verir. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir . 

 

PROGRAMIN FAYDALARI

Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

 

ÖĞRENCİLER;

- Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,

 

- Sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir,

 

- Karar verme yeteneğini geliştirir,

 

- Plan yapma, rapor yazma becerisini geliştirir,

 

- Tüketim alışkanlıklarını değiştirip savurganlığı önler,

 

- Doğal kaynakları koruma bilincini geliştirir.

 

Bunların yanında programın OKULA faydaları şöyledir;

 

- Temizlik ve düzenini sürekli kılar,

 

- Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır,

 

- Okul öğrencilerce sahiplenilir,

 

- Okul, bulunduğu bölgenin merkezi durumundadır,

 

- Yerel, ulusal, hatta uluslararası boyutta tanınır.

 

İLKEMİZ:

Daha güzel bir dünya için çevreyi koruyalım.

Test

Form Gönderimi

Tamam