Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü Ziyareti

Bir ülkenin ekonomik gücü ve insanlarının yaşam düzeyi, doğal kaynaklarının çokluğuna, niteliğine ve bu kaynakların gerektiği şekilde değerlendirilmesine bağlıdır. Ülkenin ve kaynakların doğal afetlerden en az düzeyde etkilenmesi bu açıdan büyük önem taşımaktadır.
Ülkemiz, jeolojik açıdan aktif ve karmaşık bir kuşak üzerinde yer almaktadır. Bu karmaşıklık jeolojik oluşumların çeşitliliğini artırmakta, yer altı kaynaklarının bulunmasını da güçleştirmektedir.
Öğrencilerimizin bu bilinci edinmesi ve jeolojik oluşumları incelemeleri için Yenimahalle Kampüs Koleji olarak MTA’yı ziyaret ettik.

Test

Form Gönderimi

Tamam