OUR NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECT (ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERİMİZ)

kampüs farkıyla eğitim

KAMPÜS FARKIYLA EĞİTİM

Kampüs ailesi olarak okulumuzda Tam Öğrenme modelini uygulamaktayız. Okulda öğrenme adı da verilen tam öğrenme modeli okullarda öğretme-öğretme sürecinde rol oynayan bütün öğeleri, öğrencilerin en etkili ve verimli öğrenme düzeyine ulaşması için sistemli olarak bir araya getiren yaklaşımdır. Bu modelden yola çıkarak derse başlamadan önce öğrencide var olan potansiyeli belirleyip, öğretimi bu nitelikleri göz önünde bulundurarak düzenliyoruz.

Belirleyici etkenler olan öğrencinin özgeçmişi ve öğretim hizmetinin niteliğinin uygun hale getirerek öğrenciler arasındaki farklılıkların giderilmesinin ve okuldaki öğrencilerin öğretilenlerin çoğunu öğrenerek en başarılı öğrenciler düzeyine gelmelerinin mümkün kılmaya çalışıyoruz.

Öğrenciler arasındaki öğrenme farklılıkları ortadan kaldırmak ve öğrencilerimize gerçek yaşam deneyimlerini sunmak için bazı yöntem ve teknikleri derslerimizin ayrılmaz birer parçası haline getiriyoruz.

STEM EĞİTMİ

STEM EĞİTİMİ VE ÖNEMİ

Çağımızın dijital gereksinimleri doğrultusunda, öğrencilerin bu dünyaya hazırlanması, özellikle bilişim sektöründeki gelişmeler açısından çok önemli ve hatta bu alanda yaratıcılıklarını artıracak bir eğitim almaları gerekliliği artık neredeyse tartışılmaz. Dolayısıyla, 21. yüzyılda ülkeler olarak gelişime ayak uydurabilmek, dahası liderlik edebilmek adına bu alandaki becerilerin yeni nesile en doğru şekilde aktarılması da oldukça önemli bir konu haline gelmiş durumda. Bu şartların sağlanabilmesi için geliştirilen en önemli eğitim sistemlerinden biri de STEM.

STEM eğitimi, fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) gibi dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir öğretim modeli olarak tanımlanıyor.

KAMPÜS KOLEJİNDE STEM

Okulumuzda STEM eğitimine ilköğretim 1, 2 ,3, 4. sınıflarda devam edilmektedir. Öğrencilerimizin yaratıcı, üretici, girişimci ve analitik düşünebilen bireyler olabilmesi için okul olarak STEM eğitiminin büyük bir gereklilik olduğu bilincindeyiz. 

Öğrencilerimizin günlük yaşamındaki sorunları çözmek için fen, matematik, teknoloji ve mühendislik süreçlerini birleştiren STEM eğitiminin en temel özelliklerinden biri; mühendislik tasarımının bilim, matematik ve teknoloji öğrenimi ile birleşmesi olarak görülüyor.

Okulumuzda öğrencilerimiz, fen bilgisi, matematik ve teknoloji alanlarındaki bilgi ve becerilerini, gerçek hayattaki problemlerini çözmek için kullanacak aktivitelerle yetiştiriliyor. Okulumuzdaki STEM eğitiminin bir diğer temel özelliği de; öğrencilere bu dört disiplinin  hem günlük yaşamlarında, hem de ileride meslek hayatlarında kullanabilecekleri pratiklerin öğretilmesidir.

 

BİLİM ÇOCUK DERSİ

Stem yaklaşımı ile iç içe olarak yürüttüğümüz bu öğrenme biçimi okulda öğrenilen bilginin gündelik hayatta ne işe yaradığı ile doğrudan ilgilidir. En iyi öğrendiğimiz bilgiler, kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz bilgilerdir. Bu nedenle öğrencilerinde aktif olduğu materyal yardımı ile eğitim öğretimi sürdürmek hem kalıcı öğrenmeye hem de öğrenilen konuyu eğlenceli hale getirmede büyük katkı sunmaktadır. “Yaparak-yaşayarak öğrenme” öğrencinin etkin olduğu bir ortamda daha iyi öğreneceğini belirtmektedir. Yapılan araştırmalara göre zaman sabit tutulmak üzere insanlar okuduklarının %10’unu, işittiklerinin %20’sini gördüklerinin %30’unu, hem görüp hem işittiklerinin %50’sini, söylediklerinin %70’ini ve yapıp söylediklerinin %90’ını hatırlamaktadır. Bu durum bir kere daha göstermektedir ki öğrencinin bizzat uygulamaya katılması öğrenmenin verimini ve hatırda kalıcılığını büyük oranda artırmaktadır. Bu kalıcılığı artırmak için anaokulu ve ilkokul kademesinde haftada bir ders saati laboratuar ortamında uzman öğretmenimizin desteği ile deneyler yapıyoruz. Yaptığımız deneylerin gözlem sonuçlarını tartışıyoruz. Bu ders ile bilimi ve üretmeyi küçük yaşlarda sevdirmeyi ve içselleştirmeyi amaçlıyoruz. Üst düzey düşünme becerilerine yönelik bu derste öğrencilerimizi  laboratuar ortamı ile gerçek hayatı birleştiriyoruz.

ROBOTİK VE KODLAMA EĞİTİMİ

Kampüs Koleji öğrencileri anaokulundan itibaren geleceği şekillendirmesi öngörülen kodlama diliyle tanışıyorlar. Bilişim sınıfında kodlama robotik, 3D tasarım ve programlama temellerini atan öğrencilerimiz, yeni fikirler keşfederken dijital okur yazarlık seviyelerini geliştiriyor ve günümüz teknolojilerini daha etkili kullanmayı öğreniyorlar.
 

 

Bu Ders İle Öğrencilerimiz:

 1. Problemleri, çözümü sağlayacak şekilde formüle edebilir.
 2. Veriyi mantıksal olarak organize edebilir ve analiz edebilir.
 3. Geleceğin teknolojik günlük hayatına hazır olur.
 4. Veriyi, model veya simülasyonlar gibi soyutlaştırmalar yolu ile tasarlayabilir.
 5. Olası çözümleri ve kaynakları verimli şekilde birleştirerek uygulayabilir.
 6. Dijital dünya kurallarına hakim olur ve onları etik bir şekilde kullanabilir.
 7. Birlikte başarma becerilerini geliştirir.
   
  3D tasarım ile sanal ortamda nesneleri 3 boyutlu olarak görselleştirmeye ve onları hayallerindeki gibi değiştirebilmeye olanak sağlıyoruz. Ardından 3 boyutlu yazıcılardan çıktı alarak hayallerini fiziksel hale getirmelerini sağlıyoruz.

  Kodlama
  Sorgulayan, eleştiren, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitimi ile bu becerilerin temelini atıyoruz. Çocuklar erken yaşta algoritmik düşünme becerileri kazanıyor, farklı alanlarda sorunlarla karşılaşmaları durumunda yaratıcı düşünme ile problem çözmeleri kolaylaşıyor. Kodlama aktivitesinde, başlangıçta bilgisayarsız sonrasında ise bilgisayarlar ile kodlama oyunları oynayıp, algoritmik düşünme becerilerimizi geliştiriyoruz. Öğrencilerimize anaokulundan başlayarak lise 10. sınıfa kadar kodlama ve programlama dersi veriyoruz. Öğrencilerimize Scratch, Mblock, S4A, Arduino, Phyton, Mobil Programlama Photoshop, AfterEffect gibi görsel programlama ve programlama eğitimleri sunuyoruz. 

AKIL OYUNLARI

Haftada bir saatlik akıl oyunları dersi küçük yaş gruplarından itibaren her yaş kademesinde işlenmektedir. Ayrı bir akıl oyunları sınıfında yaş kademelerine uygun 30 dan fazla akıl oyunu ile dersler yürütülmektedir.

AKIL VE ZEKA OYUNLARI DERSİ

Zeka Oyunları bireylerin kendi potansiyellerinin farkına varabilmeleri, hızlı ve doğru karar verebilmeleri, problemler karşısında kendilerine özgü çözüm yolları üretebilmeleri ve en önemlisi de kendilerini sürekli yenileyebilmeleri için sunulan etkinlikler olarak tanımlanabilir. Bu yönüyle Zeka Oyunları bireylerin sadece matematik alanındaki gelişimlerini değil, işlem ve strateji gücünü geliştirecek oyunlar yoluyla mantık, sözel ve görsel zeka, problem çözme, çözüm yolları üretme, üç boyutlu düşünme, kendine özgü yaklaşım geliştirme, tasarım yapma, şekil oluşturma, taktik geliştirme gibi eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerilerini de geliştirecek oyunları kapsamaktadır.

Okulumuzda her yaş kademesine uygun 30'dan fazla akıl oyunu ile akıl oyunları sınıfında uzman öğretmenimizin liderliğinde haftada 1 ders saati akıl oyunları dersi yapılmaktadır. Okul içi ve okul dışı turnuvalar ile öğrencilerimizin derse karşı olan motivasyonları daima en üst seviyede tutulmaktadır.

KAMPÜS KOEJİ'NDE ETÜD SİSTEMİ VE ÖDEVLENDİRME

Kampüs Koleji olarak öğrencilerimize verilen eğitim kalitesini artırmak adına daima alanında uzman öğretmenler ile çalışıyoruz. Ders ortamında konuları “ anlatmayı “ değil, “ öğretmeyi “ amaç ediniyoruz. Kurumumuzda eğitim alan öğrencilerin konuları ders anında kavramasını sağlayarak evde sadece tekrar yapmasını ve soru çözmesini istiyoruz. Günlük Ödev Takibi modelimiz ile de konuları ders anında öğrenen öğrencilerimizin öğrendiklerini daha da pekiştirip eksikliklerini görmesini amaçlıyoruz. Görsel ve işitsel hafıza tekniklerini kullanarak işlediğimiz dersleri, soru çözümleri, deneme sınavları ve ödevler ile de destekleyerek, konuların tam olarak anlaşılmış olmasını garanti altına alıyoruz. Ayrıca öğrenciye aktarılan konularının tam olarak sindirilebilmesini sağlayabilmek adına soru çözüm etkinlikleri düzenleyerek, öğrencilerimizi ödevlendiriyoruz. Yapılan soru çözümleri, tarama testleri ve deneme sınavları sonucunda tespit edilen eksiklikleri, ek dersler ve etüt çalışmaları ile gideriyoruz. Kontroller sonucu öğrencinin eksikliklerini saptayıp, rehberlik servisimiz eşliğinde ders programında bir takım düzenlemeler yaparak konularda yaşanılan eksikliğin giderilmesini sağlıyoruz.

Verilen ödevleri ilgili dersin öğretmeni, ardından rehber öğretmen kontrol etmektedir. Kampüs  Koleji'ne özgü olan "İdari Ödev Kontrol" ü ile bir dönemde iki defa olmak üzere tüm öğrencilerimizin ödevleri ve soru bankaları öğretmenlerimiz tek tek kontrol edilmektedir. Bu kontroller sırasında ödevlerin varsa eksik veya gözden kaçmış olan  bölümleri öğrenciler tarafından tekrar çözülmektedir. Ayrıca her yıl geleneksel olarak Antalya'da yapılan kış kampında öğrencilerimiz bol miktarda tekrar yapma ve soru çözme imkanına sahip oluyorlar.

KAMPÜS'TE SANATSAL VE SPORSAL FAALİYETLER

Kampüs Koleji'nde temel sanat bilgilerini öğrenci yetenek düzeyine paralel olarak kazanır. Biz sanat ve spor ile iç içe yaşama kavramının küçük yaşlarda başladığını biliyoruz. Bu sebeple öğrencilerimizin algılama, düşünme, görsel, işitsel ve dokunsal eylemlerinin de katıldığı süreç içinde eğitim almasını sağlıyoruz. .  Çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, düşüncelerini ifade eden, hayal eden, düşünen, araştıran,dramatize eden, gerekirse yazıya döken,  müziğin ritmiyle güçlenebilen çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu sebeple okulumuzda ana okulda ve  ilkokulda cimnastik (1 Ders Saati), yüzme(2 Ders Saati), halk oyunları(1 Ders Saati), görsel sanatlar(1 Ders Saati), drama (1 Ders Saati)gibi dersleri vermeye başlıyoruz. Kademelere göre farklılık gösteren hafta içi ve hafta sonu kulüpleri ile tiyatro, basketbol, resim, bale, okçuluk, futsal, yüzme gibi dallar ile çocuklarımızın sanat ve spor sevgisini geliştirmeyi amaçlıyoruz.  Burada amaçlanan davranış söz konusu derslerin ve kazanımların bir hayat biçimi haline getirilmesi sağlamaktır. Öğrencilerimizi bu amaçla bilinçlendirmek için okul olarak sık sık müze ve sergi gezileri düzenliyoruz.  Sanat ve spor derslerinde; her çocuğun yaratıcı yönü ve ilgi alanı ortaya çıkarıp geliştirmek temel amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda uygulamada bireysel farklılıkları göz önünde tutularak çalışmalar yapıyoruz. Temel sanat bilgilerini öğrenciye, yetenek düzeyine ve yaş grubuna paralel olarak kazandırıyoruz.

Test

Form Gönderimi

Tamam