kampüste dil eğitimi

KAMPÜS'TE YABANCI DİL EĞİTİMİ

Kampüs Koleji'nde dil eğitim modelimiz, yaparak yaşayarak öğrenme temeline dayanıyor ve anaokulundan itibaren İngilizce öğretimi eğitim sisteminin içinde yer alıyor. Öğrencilerimiz İngilizceyi anadillerinden sonra kendilerini en rahat ifade ettikleri dil olacak şekilde öğreniyorlar. İlkokul 2. sınıftan itibaren Cambridge sınavlarına katılan öğrencilerimizin İngilizce yeterlilikleri uluslararası standartlardaki ölçme-değerlendirme araçlarıyla belgelendiriliyor. İkinci yabancı dil eğitiminde ise öğrencilerimiz 3. sınıftan itibaren İspanyolca ile tanışıyor.

KAMPUS KOLEJİ ANASINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ

        Yapılan bilimsel çalışmalara göre küçük yaşlarda yabancı dil öğrenimi ileriki yaşlara göre daha kalıcı ve hızlı gerçekleşiyor. Kampus kolejlerinde dil yolculuğu temeli anasınıfında atılır. Programımız, öğrencilerimizin dinleme ve anlama,anladıklarını gösterme ile başlar. Dili yaşayarak ve yaparak doğal öğrenme ortamı hazırlanır. İngilizce dersleri çok çeşitli oyun , aktivite, şarkılar, videolar ve görseller ile işlenir. Yabancı ve Türk öğretmenlerimiz eşliğinde haftada 10 saat İngilizce dersimiz vardır. Temalar Sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmenleri tarafından koordineli öğretilir. Kampüs Koleji Anasıfında kullanılan İngilizce Eğitim Programı sayesinde Öğrencilerimiz, edindikleri dil becerileri ile farklı temalarda İngilizce olarak iletişimi başlatabilen ve iletişimi anlamlı bir şekilde sürdürebilen bireyler olarak ilkokul kademesine hazırlanır.
KAMPUS KOLEJİ İLKOKUL VE ORTAOKUL İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ

  Okulumuzda, ”Avrupa Dil Çerçeve Programı”(CEFR) standartlarına uygun bir İngilizce programı vardır. Bu program, Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü İngilizce müfredatı geliştirilerek ve ders saatleri arttırılarak, Türk ve yabancı öğretmenler tarafından uygulanır.   Günümüzde bir lisan bir insan değil, iki lisan bir insan etmektedir.İngilizce bilen bir birey,herhangi bir yarışa, rakiplerinden bir adım önde başlar. Yenimahalle Kampüs Koleji olarak yabancı dil eğitimini önemsiyoruz. İngilizceyi bir ders olarak değil, hayatın akışı içinde bir dil olarak öğretiyoruz. Her öğrencinin farklı öğrenme şekli olduğu düşüncesi ile sınıf içi etkinliklerin ve uygulanan tekniklerin, görsel, işitsel olmasına ve öğrencinin öğretilenleri yaşamına geçirebilmesine destekleyici olmasına özen gösteriyoruz. Şarkılar, oyunlar, hikayeler ve konu ile alakalı objeler ile sınıfta doğal ortam oluşturuyoruz.

        İngilizce Programızın Amaçları; Öğrencilerin İngilizce öğrenmeyi sevmeleri;Öncelikle sınıf içinde, daha sonra da sınıf dışı ve doğal ortamlarda, duydukları ve okudukları İngilizce’yi anlamaları, İngilizce’yi konuşarak ve yazarak kullanacak düzeye ulaşmaları,neticede, iki dilli ve özgüvenli bireyler haline gelmeleridir.

       Okul Programızın haftada  10 saati ingilizce dersi olarak işlenir. 7 saat Main Course (Temel çalışma),1 saat myOn online okuma programı,2 saat native speaker ile konuşma çalışmalarından oluşmaktadır.Tüm dersler birbiriyle koordineli ve ortak amaca yönelik yapılır.

        Hedef dilin pekiştirilmesi amacıyla okul çapında yapılan bir çok etkinliklerimiz vardır. Bunlar; Spelling Bee,100. Gün Etkinlikleri, Portfolyo sunumu,İngilizce Gösterileri,Tematik Günler,İngilizce Eğlence Etkinlikleri ve Ödüllü Yarışmalardan oluşmaktadır. Ayrıca Yenimahalle Kampüs Koleji öğrencileri Avrupa Konseyi adına sertifika ve diploma vermeye yetkili Cambridge Üniversitesi ESOL (English for Speakers of Other Languages) sınavlarına hazırlar.

* Hiçbir çocuk geri kalmasın

Kampüs Koleji Ortaokulu’nda İngilizce eğitimi büyük ciddiyetle ele alınır. Amacı, İngilizce’yi günlük yaşamında, akıcı olarak kullanabilen bireyler yetiştirmek olan okulumuzda, öğrenciler tekdüze değil, amaçlanan seviyeye ulaşması için gerekli başlıkları içeren bir öğretime tabi tutulur.

Öğrencilerimiz akademik yılın başında uygulanan seviye tespit sınavının sonucuna göre kur sınıflarına ayrılır. Avrupa Dil Portfolyosuna uygun olarak hazırlanan İngilizce dil eğitimimiz, öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmesini hedeflemektedir. Yenimahalle Kampüs Koleji öğrencilerinin Dünya standartlarında yabancı dil yetkinliğine ulaşmaları için URFODU (Uluslar Arası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması) vazgeçilmez katılımcıları olurken öğrencilerimizin yetkinlik düzeylerini periyodik olarak Cambridge ESOL  sınavlarıyla ölçümlüyoruz.

Düzenli olarak yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmalarıyla, her sınavın kapsamına giren kazanımların tam öğrenilmesine halen ihtiyaç duyan öğrenciler, hafta sonları yapılan Tam Öğrenme Derslerine alınıyorlar.

      Uluslararası eğitim camiasının mottolarından biri olan ‘No Child Left Behind’ yani ‘Hiçbir Çocuk Geri Kalmasın’ prensibini benimseyerek, her öğrencinin İngilizce bilen bireyler olarak yetişmesi için gereken tüm okul koşullarını hazırladık.

Gerisi sizin elinizde…

KAMPÜS KOLEJİ LİSE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

      Yenimahalle Kampüs Kolejinde yabancı dil öğretimi, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına göre (The Common European Framework of Reference for Languages) oluşturulmuştur.

      Nitelikli ve başarılı bir yaşam için yaratıcılık, eleştirel düşünebilme, iletişim ve işbirliği becerilerinin gelişmiş olması gerekir. İngilizce öğretiminin temel felsefesi dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kuruludur. İngilizce dersi alan bir öğrenci dersi öğrenirken keyif almalı, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını görmeli ve İngilizceyi ‘’içselleştirerek ‘’ gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirebilmeli ve kullanabilmelidir. Bunun için eğitim sistemi ve ders programları her alanda dile maruz kalmayı artıracak yoğun interaktif çalışmalar içerir. İngilizce ders programları Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından yürütülür.  

             Öğrencilerimiz akademik yılın başında uygulanan seviye tespit sınavının sonucuna göre kur sınıflarına ayrılır. Her öğrencinin farklı öğrenme şekli olduğu düşüncesi ile sınıf içi etkinliklerin ve uygulanan tekniklerin görsel, işitsel ve kinestetik olmasına ve öğrencinin öğretilenleri hayata geçirebilmesine önem verilir.  Temel ilkemiz çerçevesinde İngilizce eğitiminde, tüm dil öğretim yöntem ve teknikleri, öğrencilerimizin ilgisini çekmek ve sevdirmeye yönelik kullanılır.

       Okul Programımızın haftada  10 saati İngilizce dersi olarak işlenir. 7 saat Main Course (Temel çalışma), 1 saat myOn online okuma programı,2 saat native speaker ile konuşma çalışmalarından oluşmaktadır.Tüm dersler birbiriyle koordineli ve ortak amaca yönelik yapılır. Velilerimiz, K12NET sistemimizden öğrencilerimizle alakalı tüm bilgi, ödev, rapor ve sonuçlara ulaşılabilir. 

         Öğrencilerimizin Dünya standartlarında yabancı dil yetkinliğine ulaşmaları için URFODU (Uluslar Arası Bilim Temelleri Bilgi Yarışmasının)  ve MUN ( Birleşmiş Milletler Simülasyonu çalışmalarının)vazgeçilmez katılımcılarıdır. Ayrıca her yıl   Geleneksel Antalya Dil Kampı ile öğrencilerimiz sadece İngilizce dilini kullanarak konuşma becerilerilerini pekiştirirler.

Test

Form Gönderimi

Tamam