OUR NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECT (ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERİMİZ)

kampüste dil eğitimi

KAMPÜS'TE YABANCI DİL EĞİTİMİ

 Kampüs Koleji'nde dil eğitim modelimiz, yaparak yaşayarak öğrenme temeline dayanıyor ve anaokulundan itibaren İngilizce öğretimi eğitim sisteminin içinde yer alıyor. Öğrencilerimiz İngilizceyi anadillerinden sonra kendilerini en rahat ifade ettikleri dil olacak şekilde öğreniyorlar.

 İngilizce Programızın Amaçları; Öğrencilerin İngilizce öğrenmeyi sevmeleri;Öncelikle sınıf içinde, daha sonra da sınıf dışı ve doğal ortamlarda, duydukları ve okudukları İngilizce’yi anlamaları, İngilizce’yi konuşarak ve yazarak kullanacak düzeye ulaşmaları,neticede, iki dilli ve özgüvenli bireyler haline gelmeleridir.

 Kampüs Koleji Ortaokulu’nda İngilizce eğitimi büyük ciddiyetle ele alınır. Amacı, İngilizce’yi günlük yaşamında, akıcı olarak kullanabilen bireyler yetiştirmek olan okulumuzda, öğrenciler tekdüze değil, amaçlanan seviyeye ulaşması için gerekli başlıkları içeren bir öğretime tabi tutulur.

 

OKUL ÖNCESİNDE İNGİLİZCE 

Ağaç Yaşken Eğilir

 Yapılan bilimsel çalışmalara göre, küçük yaşlarda yabancı dil öğrenimi ileri ki yaşlara göre daha kalıcı ve hızlı gerçekleşiyor. Yenimahalle Kampüs Kolejinde de yabancı dil yolculuğunun temeli okul öncesinde atılır. Programımız, öğrencilerimizin dinleme ve anlama,anladıklarını gösterme ile başlar. Dili yaşayarak ve yaparak doğal öğrenme ortamı hazırlanır.

 Zengin Program

 Programımız, öğrencilerimizin dinlediğini anlama ve anladığını göstermesi ile başlar. Dili kullanarak ve yaşayarak doğal öğrenme ortamı hazırlanır. İngilizce dersleri çok çeşitli oyun, aktivite, şarkı, video ve görseller ile işlenir.

 Yabancı ve Türk öğretmenlermiz eşliğinde İngilizce dersi verilir. Kampüs Koleji  Anaokulunda uygulanan İngilizce Eğitim Programı sayesinde öğrencilerimiz, edindikleri dil becerileri ile farklı temalarda İngilizce olarak iletişimi başlatabilen ve anlamlı bir şekilde sürdürebilen bireyler olarak ilkokul kademesine hazırlanır.

 

English at the Preschool

As The Twig is Bent so The Tree Inclined

 According to scientific studies, learning a new language at young ages is more permanent and faster. The foundation of the English language is laid in preschool at Campus College.

Rich Program

 Our program starts with understanding what our students listen and how they respond to what they understand. A natural learning environment is prepared by using and experiencing the language. English lessons are processed with various games, activities, songs, videos and images.

 English lessons are taught by our foreign and Turkish teachers. Our students can initiate communication in English on different themes and in a meaningful way. This way, they can sustain this knowledge and get ready for Primary School level.

        

İLKOKULDA İNGİLİZCE 

Her Şeyin Başı: İlkokul

 Öğrenmenin ve öğrenmeye karşı tutum geliştirmenin şekillendiği yıllar olan İlkokul çağı, öğrencilerin yabancı dile yönelik tutumlarının da geliştiği dönemdir. Kampüs Koleji İlkokulu İngilizce programı bu bilinçle hazırlanmış ve başarısını kanıtlamış bir programdır. 

Bilimsel Program

Öğrencilerin İngilizceyi sevmesi kadar, hayatın bir parçası ve gerekliliği olarak da görmelerini hedefleyen programımız, öğrencilerin gelişim özelliklerine hitap ederek onlara doğal ve bilimsel metotlarla İngilizceyi öğretmektedir.

Standardın Ötesinde: CLIL

 Açılımı, Content and Language Integrated Learning olan CLIL, modern çağın en gelişmiş dil öğretim yöntemlerinin başında geliyor. Dil yalnızca bir iletişim aracı olarak değil, bir bilgi edinme aracı olarak da ele alan CLIL yoluyla öğrenciler Hayat Bilgisi ve Matematik konularını İngilizce üzerinden öğreniyorlar.

 Yabancı ve Türk öğretmenlerimiz eşliğinde İngilizce dersi verilir. Kampüs Koleji İlkokulu’nda uygulanan İngilizce Eğitim Programı sayesinde öğrencilerimiz, dil öğrenimine bütüncül olarak erişir ve tüm becerilerinin geliştirildiği bir ortamda dil öğrenimi sağlarlar.

 English at the Primary School

Primary School Is Essential

 The attitude towards learning is shaped at Primary School ages. In this period, students’ attitudes towards foreign languages also develop. The English program of Kampüs College Primary School has been prepared with this awareness and has proven its success.

 Scientific Program

 Our program, which aims to make students enjoy English as a part of life and a necessity, addresses the developmental characteristics of students and teaches them English through natural and scientific methods.

 Beyond the Standard: CLIL

 CLIL, which stands for Content and Language Integrated Learning, is one of the most advanced language teaching methods of the modern age. Through CLIL, which treats language not only as a communication tool, but also as a means of acquiring knowledge, students learn life science and maths topics through English.

 English lessons are taught  in the company of our Native and Turkish teachers. Our students learn through a holistic approach to language learning and are provided language instruction in an environment where all their skills are developed.

 

ORTAOKULDA İNGİLİZCE 

Hiçbir Çocuk Geri Kalmasın

 Kampüs Koleji Ortaokulu’nda İngilizce eğitim büyük ciddiyetle ele alınır. Amacı, İngilizce’yi günlük yaşamında, akıcı olarak kullanabilen bireyler yetiştirmek olan okulumuzda, öğrenciler tekdüze değil, amaçlanan seviyeye ulaşması için gerekli başlıkları içeren bir öğretime tabi tutulur.

 Kur Sistemi Programı

 Öğrencilerimiz akademik yılın başında uygulanan seviye tespit sınavının sonucuna göre kur sınıflarına ayrılır. Avrupa Dil Portfolyosuna uygun olarak hazırlanan İngilizce dil eğitimimiz, öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmesini hedeflemektedir. Kampüs Koleji öğrencilerinin Dünya standartlarında yabancı dil yetkinlik düzeylerini periyodik olarak ölçümlüyoruz. Farklı alanlar halinde işlenen dersler birbiriyle koordineli ve ortak amaca yönelik yapılır. Velilerimiz K12Net sistemimizden öğrencilerimizle alakalı tüm bilgi, ödev ve sonuçlara ulaşabilir.

 English at the Middle School

No Child Left Behind

 English education in Campus College Middle School is taken very seriously. Our aim is to raise individuals who can use English fluently in their daily lives. Students receive instruction that includes the necessary titles to reach the intended level.

 Streaming System

 Our students are divided into streamed classes according to the results of the placement test put at the beginning of each academic year. Our English language education, prepared in accordance with the European Language Portfolio, aims for our students to learn by experience. We periodically evaluate the competence levels of our students.  Lessons taught in different areas are held in coordination with  native and Turkish teachers for a common purpose.  Our parents can access all information like homework, reports and exam results about students through K12NET system.

 

LİSEDE İNGİLİZCE

Bağımsız Bireyler

Nitelikli ve başarılı bir yaşam için yaratıcılık, eleştirel düşünebilme, iletişim ve işbirliği becerilerinin gelişmiş olması gerekir. İngilizce öğretiminin temel felsefesi dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kuruludur. İngilizce dersi alan bir öğrenci dersi öğrenirken keyif almalı, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını görmeli ve İngilizceyi “içselleştirerek” gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirebilmeli ve kullanabilmelidir. Bunun için eğitim sistemi ve ders programları her alanda dile maruz kalmayı artıracak yoğun interaktif çalışmalar içerir. İngilizce ders programları Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından yürütülür.

 Lise İngilizce Programı

 Öğrencilerimiz akademik yılın başında uygulanan seviye tespit sınavının sonucuna göre kur sınıflarına ayrılır. Her öğrencinin farklı öğrenme şekli olduğu düşüncesi ile sınıf içi etkinliklerin ve uygulanan tekniklerin görsel, işitsel ve kinestetik olmasına ve öğrencinin öğretilenleri hayata geçirebilmesine önem verilir. Temel ülkemiz çerçevesinde İngilizce eğitiminde, tüm dil öğretim yöntem ve teknikleri, öğrencilerimizin ilgisini çekmek ve dil sevdirmeye yönelik olarak kullanılır.

  Farklı alanlar halinde işlenen dersler birbiriyle koordineli ve ortak amaca yönelik yapılır Velilerimiz, K12NET sistemimizden öğrencilerimizle alakalı tüm bilgi, ödev, rapor ve sonuçlara ulaşılabilir.

 English at the High School

 Independent Individuals

 Our students are streamed according to the results of the placement test put at the beginning of each academic year. Each student has a different learning style. It is important that in-class activities and applied techniques are visual, auditory and kinesthetic, and that the student can realize what is taught. Within the framework of our basic principle, all language teaching methods and techniques are used in English education to appeal to the interests of our students and to make them enjoy the language. Lessons taught in different areas are held in coordination with native and Turkish teachers for a common purpose. Our parents can access all information like homework, reports and exam results about students through K12NET system.

 

Test

Form Gönderimi

Tamam