OUR NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECT (ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERİMİZ)

kampüs koleji özel anaokulu

YENİMAHALLE ÖZEL ANAOKULU HAKKINDA

 Kampüs Koleji Yenimahalle Özel Anaokulları denilince ilk akla gelen kurumdur. Deneyimli ve alanında uzman eğitim kadrosu ile eğitim-öğretime devam ediyor. Yenimahalle Kampüs Koleji Anaokulu olarak,

  • Çocuklarımızın bireysel gelişimin destekleriz. ”Neyi düşünmesini” sağlamaktansa “nasıl düşünmesi” gerektiğine odaklanır.
  • Çocukların yaratıcılıklarını destekleriz, bağımsız ve liderlik becerilerini öne çıkarmayı hedefleriz.
  • Çocukları araştırmaya teşvik ederiz.  Seçilen temalarla ilgili çalışmalarının raporlarını belgeleriz.
  • Çocukların problem çözme yeteneklerini geliştiririz.
  • Bilginin tek başına yeterli olmadığı, beceri ve tutumların da geliştirilmesi gerektiğini öngörürüz.
  • Tüm duyuların aktif olduğu öğrenme ortamları ile Yenimahalle özel anaokulu sunuyoruz.

Tüm bu programlar çerçevesinde yaratıcı, özgüveni gelişmiş, bir problem durumunda çözüm önerileri getirip uygulayabilen, araştırmacı, kendini iyi ifade edebilen, sorumluluk sahibi öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

YENİMAHALLE ÖZEL ANAOKULU EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Yenimahalle özel anaokulları gibi Eğitim programımız MEB programına uygundur.  4, 5, 6 yaş grubundaki öğrencilerin gelişimsel becerilerinin desteklemek ve ilkokulda ihtiyaç duyacağı akademik becerileri kazandırmak üzerinedir. Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve hazır bulunuşlukları göz önünde bulundurularur. Oyuna ve yaparak yaşayarak öğrenmeye dayalı çeşitli modern eğitim yöntemleri ve teknikleri kullanılır. Öğrencilerimizin bilişsel, duyusal ve psikomotor gibi tüm gelişim alanlarının desteklenmesini sağlar.

Yenimahalle'de özel anaokulları 'nda Eğitim programımız sarmal bir yapıdadır. Her ders ve konu birbiri ile ilişkilendirilir. Ders konuları öğrencilerin ilgi alanlarından ve günlük yaşamlarından seçilir. Etkin katılım, bireysel hız, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora ve bilinenden bilinmeyene doğru bir anlayışla eğitim verilir. Derslerimiz 8.40’ta başlayıp 16.30’a kadar devam eder. Derslerin bitiminden sonra saat 18.00’e kadar kulüp veya etüt programı uygulanır.

 

YENİMAHALLE ÖZEL ANAOKULU DİL EĞİTİMİ

Çoğu Yenimahalle'de özel anaokulları gibi Kampüs Koleji’nde yabancı dil eğitimin öneminin bilincinde olarak, İngilizce eğitim sistemimizin temellerini dünya vatandaşlığı çerçevesinde oluşturuyoruz. Amacımız; öğrencilerimizin yabancı dil konusunda hem grammar hem de speaking anlamında yetkin bireyler olmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, kayıt aşamasında öğrencilerimizin CLT (Campus Language Test) ile dört temel becerisini (writing, listening, reading, speaking) ölçülür. Native Teacher eşliğinde en az 2 saat Speaking Conversation dersi ile konuşma becerisi desteklenir. Danışmanlı (Grupla) Dil Öğretim Yöntemini (Community Language Learning) kullanan öğrencilerimiz düzenli aralıklarla Oxford Online Practice Test uygulamalarına tabi tutulur.

Yenimahalle'de özel anaokulları benzer, Kampüs Koleji’nde İngilizce öğretmenleri ders içerisinde ve ders dışında öğrencilerle İngilizce konuşarak onların dil öğrenmedeki motivasyonlarını ve şevklerini canlı tutar. Öğretmenlerin derste uyguladıkları İngilizce etkinlikler dil öğrenimini kolaylaştırır. Sınıf içi etkinliklerden bazıları; eşli çalışma, grup çalışması, role play, oyunlar, anketlerdir. Bunun yanında yıl içerisinde okulumuzda düzenlenen Dil Yarışmaları ve Dil Şenliği de keyifli ve öğretici aktiviteler arasında yer alır.

Okulumuzda öğrencilerimizin dil öğrenimi online olarak da desteklenir. Online okuma, dinleme, ses kaydetme programımız RAZKIDS öğrencilerimizin en keyif aldığı programlar arasındadır.

Yenimahalle özel anaokulu ve İlköğretim’de “Fun Englis Pe Club” ve “Musical and Creative Drama” etkinlikleriyle öğrencilerimiz İngilizceyi yaşayarak öğrenir.

Yenimahalle özel anaokulu Velilerimiz, K12NET sistemimizden öğrencilerimizle alakalı tüm bilgi, ödev, rapor ve sonuçlara ulaşılabilir. Aynı zamanda, kuvvetli ve efektif veli diyaloğu için Öğrenci Eğitim Günlüğü uygulaması olan Learning Managment System (LMS NEO) online programı da kullanılır.

 

YENİMAHALLE ÖZEL ANAOKULU ATÖLYELER VE KULÜPLER

Görsel Sanatlar Atölyesi

Müzik Atölyesi

Akıl Oyunları/Satranç Atölyesi

Kurgu-Hayal Atölyesi

YENİMAHALLE ÖZEL ANAOKULU KULÜP ÇALIŞMALARIMIZ

Cumartesi günleri yarım gün anaokulu çocuklarımız için kulüp çalışmaları planlanmaktadır.

Plastik Sanatlar Atölyesi

Stretching Kulübü

Test

Form Gönderimi

Tamam