OUR NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECT (ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERİMİZ)

Kampüsdg Proje Ve Uygulama Dersi

SDG NEDİR?

2015 yılının Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek hedefiyle 2030 yılında tamamlanan bir yol haritası olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını kabul etti. Tüm milletlere yönelik ve kimseyi geride bırakmayacak şekilde düzenlenen “2030 Gündemi”nin temelinde arzuladığımız dünyayı açık bir şekilde tanımlayan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı bulunmaktadır.

Farklı gelişmişlik seviyesindeki ülkelere yönelik oluşturulan amaçlar her ne kadar hükümetler için uygulanabilir hedefler olarak kurgulanmış olsalar da bu hedeflerden her birinin başarıya ulaşmasında eğitim öğretim uygulamaları, yenilikçi, teknoloji ve işbirliği aracılığıyla eğitim dünyası yani okullarımızda kilit bir rol oynamaktadır.

KAMPÜS SDG PROJE ve UYGULAMA DERSİ

KAMPÜSDG Proje ve Uygulama Dersi; Türkiye'de ilk defa uygulanan, İvedik Kampüs Anadolu ve Fen Lisesi'ne özgü geliştirdiğimiz uluslararası müfredata sahip bir derstir.

Peki Bizler Bu Derste Neler Yapıyoruz veya Amaçlarımız Nelerdir?

Öğrencilerimizi yerel, küresel ve kültürel önemi olan meseleleri analiz etmeye veya üzerinde düşündürmeye teşvik ediyoruz. Amacımız küresel bir mesele karşısında fikir geliştiren öğrencinin, dünya hakkındaki bilgiyi eleştirel düşünceyle birleştirebilmesini sağlamaktadır. Küresel olarak yetkin öğrenciler, okulda soru sormak, verileri analiz etmek, olguları açıklamak için öğrendikleri disipline özgü bilgi ve düşünme biçimlerini kullanabilir ve bunları birleştirebilirler.

Bu sayede başkalarının bakış açılarını ve dünya görüşlerini anlar ve değer verirler. Var olan problemlere karşı duyarlı olurlar. Problemler etrafında düşünür, onları analiz etmeye ve farkındalık oluşturmaya gerek duyarlar.

Öğrencilerimizin iklim değişikliği ile mücadele etme, eşitsizliği azaltma ve sürdürülebilir küresel geleceği güvence altına almak, herkes için yaşanabilir bir dünya inşa etmek, adalet, hak gibi kavramlar ile sürdürülebilir kalkınma amaçlarındaki ilerlemeyi hızlandırmadaki rolü çok önemlidir. Öğrencilerimizin çevrelerindeki dünyada neler olup bittiği ile ilgili daha fazla ilgilenmelerini sağlamaya başlayarak, dünyayı sahiplenmeleri ve anlamaları için fırsatlar sağlamalıyız.

Öğrencilerimiz;

  • Öğrencilerimiz problem durumlarıyla karşı karşıya geliyorlar. Mevcut durum ve olması gereken durum üzerine düşünüyor, sorular soruyor ve analiz ediyorlar. Olaylara eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşıyorlar.
  • Problem durumları ile ilgili derinlemesine araştırma yapıyorlar. Alanında uzman kişilerden görüş alıyorlar. Bilimsel makaleleri ve araştırmaları tarıyorlar. Karşılıklı küçük grup tartışmaları yapıyorlar.
  • Olası çözüm yollarını veya çözüm yolunu tespit ediyorlar. Çözüm için detaylı analizler yapıp olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyuyorlar.
  • Öğrendikleri veya tespit ettikleri durumlar ile ilgili olarak farkındalık çalışmaları yapıyorlar.


Öğrencilerimiz öğrenme ve araştırma basamaklarında alanında uzman öğretmenler tarafından İNGİLİZCE olarak yönlendirilmekte, ders içeriği de İNGİLİZCE olarak ilerlemektedir.

Dünya vatandaşı olma yoluna öğrencilerimizi ders içi ve ders dışı etkinlikler ile tüm aşamalarda destekliyoruz. Çağın gerektirdiklerine uygun, çözüm odaklı yaratıcı düşünebilen, düşünme beceri sistemleri gelişmiş öğrenciler yetiştirmek okul hedeflerimizden sadece birkaçıdır. Bu hedefler doğrultusunda ilerlemek ve öğrencilerimizin gelişimini sizlerle birlikte gözlemlemek bizler için çok kıymetlidir.

Test

Form Gönderimi

Tamam